پلن پایه

29 تومان / ماهانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 30 روزه رایگان
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن استاندارد

39 تومان / ماهانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی رایگان دریافت کنید
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • پشتیبانی همه روزه
پلن پرمیوم

59 تومان / ماهانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 60 روزه رایگان
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن طلایی

99 تومان / ماهانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 90 روزه رایگان
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • پشتیبانی همه روزه