نمایش همه 9 نتایج

بسته 500 ساعته پشتیبانی و آموزش مایکروسافت CRM
قیمت اصلی تومان 290,000,000 بود.قیمت فعلی تومان 232,000,000 است.
بسته 300 ساعته پشتیبانی و آموزش مایکروسافت CRM
قیمت اصلی تومان 174,000,000 بود.قیمت فعلی تومان 147,900,000 است.
بسته 100 ساعته پشتیبانی و آموزش مایکروسافت CRM
قیمت اصلی تومان 58,000,000 بود.قیمت فعلی تومان 52,200,000 است.
بسته 50 ساعته پشتیبانی و آموزش مایکروسافت CRM
قیمت اصلی تومان 29,000,000 بود.قیمت فعلی تومان 27,550,000 است.