پلن پایه

290 تومان / سالیانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 30 روزه رایگان
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن استاندارد

390 تومان / سالیانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی رایگان دریافت کنید
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • پشتیبانی 24 ساعته
پلن پرمیوم

590 تومان / سالیانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 90 روزه رایگان
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن طلایی

990 تومان / سالیانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی 60 روزه رایگان
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • پشتیبانی 24 ساعته