پلن استاندارد

39 تومان / ماه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی و به روز رسانی رایگان 30 روزه
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار اندروید
پلن پرمیوم

59 تومان / ماهانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی و به روز رسانی رایگان 60 روزه
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن طلایی

99 تومان / ماهیانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی و به روز رسانی رایگان 90 روزه
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار