OKR چیست؟

OKR یک سیستم هدف گذاری قدرتمند و نوعی پروتکل هدف گذاری مشارکتی برای شرکت‌ها، تیم‌ها و افراد که باعث ایجاد هماهنگی، عملکرد و نتایج شرکت‌های در حال رشد با کارایی بالا می‌شود.

توضیح تصویری OKR


ما قصد نداریم در این مطلب OKR را برای شما شرح دهیم بلکه میخواهیم یک نمونه از آن را در نرم افزار Microsoft Dynamics 365 نشان دهیم.

ابتدا باید اهداف سازمان مشخص شوند و کلید هر هدف نیز مشخص شود بعد از آن میتواند کنترل فعالیت را انجام دهیم تا به کلیدها دست پیدا کنیم.

تصویر زیر نمونه ای از یک کلید است:

Objective in Microsoft Dynamics 365

تصویر زیر نمونه ای از فعالیت اعضای تیم برای رسیدن به کلیدها است:

فعالیت ها برای رسیدن به کلید ها

و هم اکنون میتوانید سلسله مراتب اهداف سازمان را ببینید:

سلسله مراتب اهداف سازمان

و در نهایت داشبورد OKR را از نرم افزار Microsoft Dynamics 365 تحویل بگیرید:

داشبورد OKR