اگر هدفتان این است که برای سازمانتان نرم افزار CRM تهیه کنید این مطلب را بخوانید چون برای شما نوشته شده است.

ما در اینجا چند سوال از شما میپرسیم که اگر جواب سوالات را پیدا کردید میتوانید وارد این دنیا شوید و بدون مشکل آنرا توسعه دهید.

1- هدفتان از خرید نرم افزار CRM چیست؟ اگر فقط ثبت اطلاعات مشتری هست نرم افزار اکسل اینکار را نیز انجام میدهد.

2- با نرم افزار CRM چکاری میخواهید انجام دهید که تاکنون نتوانسته اید انجام دهید؟ اگر پراکندگی و شلختگی در اطلاعات است پاسخ مناسبی نیست.

3- چه شد که به این نتیجه رسیدید CRM میتواند مشکل شما را حل کند؟ اگر حسن آقا پیشنهاد داده است پاسخ مناسبی نیست.

4- آیا واحد فروش و مدیر فروش دارید؟ بلی و خیر تفاوتی نمیکند.

5- آیا واحد بازاریابی و بازاریاب دارید؟ بلی و خیر تفاوتی نمیکند.

6- آیا خدمات پس از فروش دارید؟ بلی و خیر تفاوتی نمیکند.

حال ما برخی از سوالات را از شما میپرسیم:

1- آیا تصمیم دارید که سازمان شما منظم کار کند؟ چون CRM یک رابط هماهنگ بین اعضای سازمان ایجاد میکند که خود باعث رضایت مشتری میشود.

2- آیا مشتریان را میخواهید بطور اصولی طبقه بندی کنید؟ چون کار نرم افزار دقیقا همین است اگر طبقه بندی نکند مدیریت ارتباط با مشتری هم وجود ندارد.

3- آیا تصمیم دارید مدیریت علمی داشته باشید و سیستم را از شخص محوری به دانش محوری تبدیل کنید؟ جواب بلی یعنی شما آماده اید.

4- آیا میخواهید فرایند سازمان اعم از فروش ، بازاریابی ، خدمات پس از فروش ، منابع انسانی ، خرید ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت اموال و دارایی و … همه بطور یکپارچه پیش بروند؟