CRM را نمیشود با دریافت پیش فاکتور خرید کرد!

برخی از سازمان ها و شرکت ها تصمیم میگیرند یک شبه یک نرم افزار CRM وارد شرکت خود بکنند!!!

چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. لوناتک بارها و بارها گفته است که CRM خریدنی نیست بلکه ساختنی است.

شما نمیتوانید به 10 تا شرکت تماس بگیرید و بگوئید قیمت CRM بده اگر قیمتت خوب بود از شما خرید میکنیم بلکه باید طی یک یا چند جلسه ابتدا خواسته خود را مطرح کنید تا برای آینده سازمان شما برنامه ریزی شود.

دیگر مقالات ما را راجع به CRM حتما بخوانید.

برای راه اندازی این علم در سازمان باید ابتدا مشاوره بگیرید فریب اینکه دیگران میگویند خوبه را نخورید. شما ابتدای راه هستید باید از خیلی چیزها با خبر شوید.