امروزه با در دست داشتن رسانه اجتماعی برخی گام در زمینه مطالب  آموزشی راجع به CRM برداشتند. این بسیار خوب است که در این زمینه قدم هایی برداشته میشود. اما متسفانه هم اکنون برخی علم فروش و بازاریابی و خدمات و … را با هم ترکیب کرده اند و نام CRM بر آن گذاشته اند. نکات فروش و بازاریابی مال مبحث فروش و بازاریابی است. درست است که CRM بحث فروش و بازاریابی را پیش میبرد اما سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ترفندها و نکات مربوط به خود را دارد. لطفا از مراجعی که معتبر هستند آموزش های CRM را دریافت کنید تا دچار مشکل نشوید. به همین دلیل لونالرن را به شما معرفی میکنیم.