اگر شما شخصی هستید که مقالات مختلف را میخواند و قسمتی از متن نظرش را جلب میکند و میخواهد با دوستان خود به اشتراک بگذارد، این ویدئو را تماشا کنید. اگر در سایت دانشگاه موردی پیدا کردید یا در خبر گذاری ها بخشی از خبر توجه شما را جلب کرده و میخواهید آنرا به اشتراک بگذارید ، این ویدئو را تماشا کنید. در این ویدئو پلاگینی به نام Link to text fragment را معرفی میکنیم که کار جالبی برای شما انجام میدهد.