از داستان های CRM لوناتک

برای اینکه سازمان شما به اصطلاح سی ار امی شود ، هیچ راهی بغیر از درک آن ندارید. لوناتک تجربه های ارزشمندی در این زمینه دارد.

بارها گفته ایم CRM نرم افزار نیست بلکه نرم افزار برای اجرای علم به آن کمک میکند.
برای این که سازمان شما CRM را بدرستی اجرا کند باید از نوک حرم یعنی مدیریت سیستم بدرستی آماده کار شود.

این یعنی چه؟

یعنی اینکه اگر شما نتوانید در دنیای فیزیکی فرایند درستی پیاده سازی کنید شما در دام می افتید.

باز این یعنی چه؟

بذارید با یک مثال از تجربه ای که با مشتریانمان داریم شروع کنیم:

یکی از مشتریان ما وسواس زیادی برای گرفتن اطلاعات از مشتریان داشت و بعلاوه اینکه تلاش میکرد که کارشناس های فروش به سرعت اطلاعات را وارد سیستم کنند. خوب اینکه تا اینجا ایرادی ندارد!

ایراد اینجا بود که مدیر محترم ما به بعد از ثبت اطلاعات ، کیفیت اطلاعات ، به ثمر رسیدن اطلاعات ورودی دیگر کاری نداشت و فقط به تنها چیزی که فکر مکیرد این بود که باید اطلاعات با سرعت وارد سیستم شود.

این ضعف مدیریتی باعث شده بود برای اجرای هر کاری در سازمان بخصوص کارهای پیمانکاری سیستم از پیمانکار درخواست میکرد که آنها را پیگیری کند و خود آنها پیمانکار را پیگیری نمیکردند و میگفتند که مارسرمان شلوغ است.

حال پیمانکار برای هر کاری باید در این سیستم از راه های مختلف وارد میشد تا بتواند یه تائیدیه بگیرد تا بقیه کار را پیش ببرد چون سیستم عادت کرده که ما سرمان شلوغ است و شما باید مارا پیگیری کند.

که این داستان کاملا متضاد با اصل پیاده سازی CRM است.

لوناتک در این زمینه ها مشاوره های خوبی به مشتریان می دهد شما نیز وارد خانواده لوناتک شوید و به شعار آن “جلوتر از دیگران حرکت کنید” گوش کنید. فقط کافیست با ما تماس بگیرید.