لذت کار کردن با یک هوش مصنوعی را هم اکنون دیگر میتوانیم در نرم افزار های آفیس مایکروسافت داشته باشیم. از قبل گفته ایم آنهایی که از CRM مایکروسافت استفاده میکنند در دنیایی زندگی میکنند که برای دیگران رویا به نظر میرسد. امروزه همه CRM را برای ثبت اطلاع مشتری در سازمان خود راه اندازی میکنند ولی در CRM مایکروسافت صحبت سر بازی با اطلاعات است. همین باعث متمایز شده نرم افزار مایکروسافت میشود. حال هم اکنون مایکروسافت با تمام قدرت دارد هوش مصنوعی خارق العاده ChatGPT از شرکت OpenAI را وارد نرم افزارهای خود میکند. این یعنی از این به بعد معنی دیتا کاملا عوض خواهد شد. آنهایی قدرتمندتر هستند که با قدرت بیشتری با دیتا بازی کنند.