چند سالی هست بطور تخصصی روی صنف شرکت ساختمانی فعالیت میکنیم. شرکت های ساختمانی بسیاری از سراسر ایران به ما مراجعه کرده و پروژه خود را در نرم افزار Dynamics 365 پیش برده اند. نکته جالب توجه برای اجرای این پروژه ها این است که همه این شرکت ها بعد از تحقیقات بسیار و آزمون و خطا به این نتیجه رسیده اند که بهترین نرم افزار برای آنها و مدیریت فرایندها، نرم افزار Microsoft Dynamics 365 است. همکاران ما دائم در حال طراحی فرایندهای حرفه ای تر برای شرکت های ساختمانی هستند. ما خوشحالیم که توانسته ایم بهترین ابزار را برای این صنف معرفی کنیم.
ساختار شرکت های ساختمانی
ساختارشرکت های ساختمانی
مواردی که نرم افزار Microsoft Dynamics 365 بدست می آورید: 1- بخش کامل اتوماسیون فروش 2- بخش کامل اتوماسیون بازاریابی 3- بخش کامل اتوماسیون خدمات 4- مدیریت پروژه و فرایندهای وابسته 5- پیاده سازی کل فرایندهای سازمان در یکجا 6- منابع انسانی 7- و بسایری امکانت دیگر برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید