مایکروسافت سرویس اسکایپ برای کسب و کار را برای همیشه تعطیل خواهد کرد. البته شرکت هایی که هم اکنون دارن از این سرویس استفاده میکنند نگران نباشند این اتفاق سال 2025 خواهد افتاد.
جایگزین skype for business مایکروسافت تیمز است که به شدت در حال توسعه است و بزودی جای این پلتفرم را میگیرد.

البته هنوز مشخص نیست که Microsoft Teams همانند اسکایپ فور بیزینس نسخه نصبی درون سازمان داشته باشد ولی اینطور که پیدا هست این پلتفرم روی نسخه ابری توسعه داده خواهد. شد.

متاسفانه نسخه های ابری برای ایران دارای محدودیت هستند. شرکت هایی که پارسال از تیمز استفاده کردند در ایران نسخه تجاری را دارند ولی مایکروسافت برای ایران فعلا نسخه شخصی ارائه میدهد.