مایکروسافت از سال‌ها پیش خدمات مدیریت وظایف را در سیستم‌های گوناگون و متفاوت عرضه کرده است. سرویس‌هایی همچون Outlook, OneNote, Project, SharePoint و Azure DevOps، همیشه بخش ذخیره‌ی وظایف جداگانه داشته‌اند و هیچ‌گاه ابزاری برای مشاهده‌ی همه‌ی وظایف در یک پلتفرم واحد وجود نداشت. حتی زمانی‌که ردموندی‌ها ابزارهای مدیریت وظیفه‌ی جدید را معرفی کردند (Planner برای تیمز و To Do برای وظایف منفرد جداگانه)، باز هم اتصال فهرست وظایف از اپلیکیشن‌های گوناگون، دشواری‌های زیادی به‌همراه داشت.

برنامه‌های جدید مایکروسافت برای یکپارچه کردن خدمات مدیریت وظایف شامل ادغام سرویس‌های Planner و To Do در تیمز می‌شود که با اپلیکیشن جدیدی به‌نام Tasks انجام خواهد شد. این اپلیکیشن سال گذشته در Ignite رونمایی شد و اکنون برای عرضه‌ی عمومی نهایی آماده می‌شود. با استفاده از اپلیکیشن جدید، کاربران یک مکان واحد دارند تا وظایف از منابع گوناگون را یک‌جا مشاهده کنند. این اپلیکیشن به کاربران عادی و مشتریان سازمانی امکان می‌دهد تا به فهرست وظایف و قابلیت‌های دیگر اپلیکیشن Planner هم دسترسی داشته باشند. عرضه‌ی اپلیکیشن واحد، یک پیشرفت قابل‌توجه در مسیر یکپارچه کردن وظایف در اپلیکیشن‌ها و ابزارهای گوناگون مایکروسافت به شمار می‌آید.

ردموندی‌ها تصیم دارند تا نام سرویسی که وظایف را در یک پلتفرم نمایش می‌دهد، به‌مرور تغییر دهند. این رویکرد با هدف کمک به کاربران انجام می‌شود تا به‌صورت تدریجی با گزینه‌ی جدید آشنا شوند و به‌مرور از ابزارهای To Do و Planner مهاجرت کنند. به‌علاوه، کاربران مطمئن می‌شوند که اپلیکیشن‌های قبلی به حیات خود ادامه می‌دهند. در سرویس جدید، اگرچه وظایف به‌صورت یکپارچه نمایش داده می‌شوند، اما بسته به سرویس اصلی که برای تدوین آن‌ها استفاده شده است، قابلیت‌های متنوعی خواهند داشت.