ما در این پست میخواهیم تجربه خودمان را در اختیارتان قرار دهیم و بگوئیم به شما سال 1400 چرا اکثر مشتریان لوناتک از CRM های ایرانی و … به نرم افزار MIcrosoft Dynamics 365 یعنی همان مایکروسافت CRM مهاجرت کردند.
دلایل زیر همه از مشتریان لوناتک پرسیده شده است که دلیل استفاده نکردن آنها از CRM چیست و چرا CRM قبلی خود را رها کرده و به CRM مایکروسافت میخواهند مهاجرت کنند.
این موارد پاسخ مشتریان بوده است:

1- پشتیبانی ضعیف شرکت ارائه دهنده نرم افزار
2- ابتدا به ظاهر نرم افزار شان توجه کردیم بدون اینکه آینده نگری کنیم بعد از چند ماه متوجه شدیم که جواب کار ما را نمیدهد.
3- ما چند ماه اطلاعات وارد کردیم و دیدیم نرم افزار در خروجی گزارش خاصی به ما نمیدهد.
4- بعد از چند ماه کار کردن نیاز به اجرای موارد جدید داخل نرم افزار داشتیم که دیگر پاسخگو نبود.
5- هزینه های گزاف پشتیبانی و سرعت عمل پائین برای تغییرات در نرم افزار
6- عدم وجود شخصی برای راهبری نرم افزار در سازمان

موارد فوق مهمترین عواملی بودند که مشتری های لوناتک بیان کرده اند. باید توجه داشته باشید که استقرار نرم افزار باید همراه با آینده نگری باشد نه صرفا ثبت و ورود اطلاعات و شماره تماس مشتری.

لوناتک بهترین مشاور در این زمینه با شما است با کارشناسان ما تماس بگیرید و جزئیات را از آنها جویا شوید.