یک خبر خوب از سمت مایکروسافت که به همه کاربران Dynamics 365 داده شده است.

شما میتوانید از این به بعد View های سیستم را مخفی کنید که مزاحم کار شما نباشد.

همین حرکت ساده مشکلی خیلی از کاربران در سراسر جهان را حل کرده است.

با ما باشید.