مایکروسافت در اقدامی نه چندان غیر منتظره تماس با اوکراین را رایگان کرد.

رایگان شدن تماس های اسکایپ توسط مایکروسافت سابقه طولانی دارد.

در زمینه کرونا و موارد مشابه مایکروسافت همیشه در رایگان کردن پیش قدم بوده.

جلسات سازمانی اسکایپ که بیش از 15 نفر باشد در قدیم توسط مایکروسافت هزینه دریافت میشد اما بعد از ظهور کرونا این محدودیت را برداشت.

حال برای جنگ اوکراین مایکروسافت اسکایپ و سروریس ترجمه همزمان را بصورت رایگان آزاد کرده است.