مایکروسافت CRM در شرکت‌های ساختمانی

CRM شرکت های ساختمانی

مدیریت ارتباط با مشتریان یا CRM یکی از عوامل مهم موفقیت هر کسب و کار است. در صنعت ساختمان، که رقابت بسیار زیاد و پروژه‌ها پیچیده و زمان‌بر هستند، نیاز به یک سیستم CRM قدرتمند و انعطاف‌پذیر بیشتر احساس می‌شود. مایکروسافت CRM یک راهکار جامع و کارآمد است که به شرکت‌های ساختمانی کمک می‌کند تا بازار خود را تحلیل کنند، فرصت‌های فروش را شناسایی و پیگیری کنند، روابط با مشتریان را بهبود بخشند، عملکرد فروشندگان را ارزیابی کنند و گزارشات و داشبوردهای تحلیلی را در اختیار داشته باشند.

فواید مایکروسافت CRM در شرکت‌های ساختمانی

  • امکان تعریف پروژه‌ها، بلوک‌ها، طبقات، واحدها و مشاعات: با استفاده از مایکروسافت CRM، شرکت‌های ساختمانی می‌توانند پروژه‌های خود را به صورت جزئی و دقیق تعریف کنند و اطلاعات مربوط به هر قسمت از پروژه را در سامانه ثبت و مدیریت کنند. این امکان باعث می‌شود که فروشندگان به راحتی بتوانند وضعیت هر واحد را بررسی کنند و به مشتریان اطلاعات صحیح و به‌روز رسانی شده ارائه دهند.

  • پیش‌بینی پتانسیل بازار با تحلیل بر روی فرصت‌های ایجاد شده: مایکروسافت CRM به شرکت‌های ساختمانی این قابلیت را می‌دهد که با استفاده از ابزارهای هوش تجاری، فرصت‌های فروش خود را تحلیل کنند و پتانسیل بازار خود را پیش‌بینی کنند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های مناسب بازاریابی و فروش را طراحی و اجرا کنند.

  • ارزیابی عملکرد ناحیه‌ها و نمایندگان فروش: مایکروسافت CRM به شرکت‌های ساختمانی امکان می‌دهد که عملکرد ناحیه‌ها و نمایندگان فروش خود را به صورت دقیق و مستمر ارزیابی کنند. این کار باعث می‌شود که نقاط قوت و ضعف هر ناحیه و فروشنده شناسایی شود و اقدامات لازم برای بهبود عملکرد انجام شود.

  • ایجاد هم‌زمان مشتری، شخص و فرصت برای یک سرنخ: مایکروسافت CRM به شرکت‌های ساختمانی این امکان را می‌دهد که هنگام دریافت یک سرنخ از طریق هر کانال ارتباطی، به صورت خودکار یک مشتری، یک شخص و یک فرصت برای آن سرنخ ایجاد کنند. این کار باعث می‌شود که پروسه فروش سرعت بگیرد و هیچ سرنخی از دست نرود.

  • بازنگری مبایعه نامه‌ها تا تأیید نهایی مشتری و حفظ نسخه‌های قبلی: مایکروسافت CRM به شرکت‌های ساختمانی این قابلیت را می‌دهد که مبایعه نامه‌های خود را در سامانه ثبت و مدیریت کنند و تغییرات آن‌ها را بازنگری کنند تا تأیید نهایی مشتری را بدست آورند. همچنین، نسخه‌های قبلی مبایعه نامه‌ها در سامانه حفظ می‌شوند تا در صورت لزوم قابل دسترس باشند.

  • ایجاد سفارش بر اساس مبایعه نامه تأیید شده: مایکروسافت CRM به شرکت‌های ساختمانی این امکان را می‌دهد که بعد از تأیید نهایی مبایعه نامه توسط مشتری، به صورت خودکار یک سفارش بر اساس آن مبایعه نامه در سامانه ایجاد کنند. این کار باعث می‌شود که پروسه فروش به پایان رسد و پروژه به بخش تحویل و خدمات پس از فروش منتقل شود.

کاربرد CRM در ساختمان

مایکروسافت CRM یک راهکار جامع و کارآمد است که به شرکت‌های ساختمانی کمک می‌کند تا بازار خود را تحلیل کنند، فرصت‌های فروش را شناسایی و پیگیری کنند، روابط با مشتریان را بهبود بخشند، عملکرد فروشندگان را ارزیابی کنند و گزارشات و داشبوردهای تحلیلی را در اختیار داشته باشند.